Odborné služby
psychológov

Psychológ do Vašej firmy na mesiac zdarma

Služby pre firmy

Recruitment

Nábory pracovníkov a recruitment tvorí kľúčovú oblasť expertízy našich psychológov. Využívame moderné nástroje na rýchle a efektívne obsadzovanie zamestnancov.

Psychológ do firmy

Konzultácie s našimi psychológmi preukázateľne znižujú mieru fluktuácie a absencii vo firme, ale taktiež prispievajú k zvyšovaniu spokojnosti zamestnancov so zamestnávateľom.

HR consulting

Naši psychológovia vytvárajú HR riešenia na mieru, akými sú napríklad kompetenčné modely, assesment centrá, komplexné meranie spokojnosti zamestnancov, a ďalšie.

Služby pre jednotlivcov

Psychologické poradenstvo a koučing

Naši psychológia a kouči ponúkajú možnosť konzultácií 1-na-1 a to aj s možnosťou zvýhodneného balíku predplatených sedení. Nechajte si poradiť špičkovými odborníkmi v psychológii.

Povedali o nás

„Služby HEADMAP našej spoločnosti pomáhajú doplniť zdroj pasívnych kandidátov na vybrané pozície a môžeme sa pochváliť úspešnou spoluprácou na viacerých náročných pozíciách.“

„Pracovní psychológovia z HEADMAP sú skvele prepojení na talenty z biznisu. Lutre niekoľkokrát pomohli s recruitmentom pracovníkov, ktorí sú nie len vysoko motivovaní, ale aj skvelí fit do zvyšku tímu.“

„HEADMAP pre nás zastrešuje end-to-end recruitment procesy. Oceňujem mimoriadne množstvo ušetreného času a schopnosť priniesť kandidátov, ktorých oslovujú naše hodnoty a vízia našej spoločnosti.“

„Benefit psychologického poradenstva do firmy, ktorý pre nás zastrešujú psychológovia z HEADMAP, považujem za dôležitý prvok prispievajúci do psychologického bezpečia v agile prostredí, ktoré je špecifické pre IT hub Multitude.“

„Jedine so špičkovými ľuďmi dokážeme robiť špičkový servis pre našich klientov. Sme nároční pri výbere nových kolegov. Aj preto spolupracujeme so spoločnosťou HEADMAP, ktorá dokáže flexibilne a efektívne napĺňať naše vysoké očakávania.“

„Ako hlavnú pridanú hodnotu spolupráce s HEADMAP vnímam schopnosť priniesť seniornych kandidátov na pohovory, ktorých by bolo náročné prikálať štandardnou inzerciou“.

Prečo práve my?

HEADMAP je unikátna spoločnosť postavená na odborných poznatkoch psychológie, ktoré aplikuje v praktických disciplínach recruitmentu - náboru pracovníkov, psychologickom poradenstve, HR consultingu a riešeniach na mieru.

Integrita

Prístup orientovaný na človeka, odbornosť v praxi a vysoké etické štandardy považujeme za kľúčové aspekty nášho pôsobenia.

Psychológia v praxi

Náš tím tvoria výlučne psychológovia. Pôsobíme v praxi, na univerzitách, publikujeme v odborných komunitách.

Data & Knowledge

Staviame na psychologických poznatkoch s cieľom prispieť do objektívne merateľnej hodnoty pre klientske firmy.

Radi vám pomôžeme

Mgr. Juraj Petrík, PhD.
Mgr. Simona Belovičová, PhD.
Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.
Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.
PhDr. Diana Horniaková
Bc. Adriana Jelemenská

Kontaktujte nás

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu s našim špecialistom cez telefón? Pošlite nám vaše kontaktné údaje a ozveme sa vám v najbližšom možnom termíne.