Psychológ do firmy

HEADMAP je renomovaným dodávateľom psychologických služieb do organizácií.

Psychológ vo firme sa stáva čoraz populárnejším benefitom. Zamestnancom poskytuje bezpečné miesto na zdieľanie a poskytnutie v otázkach, ktoré si vyžadujú odborné poradenstvo a môžu negatívne zasahovať do ich celkovej pracovnej spokojnosti.

Dostupnosť a flexibilita Zamestnancom partnerských firiem poskytujeme ponuku voľných termínov do 48 hodín od prejavenia záujmu o sedenie.
Garancia odbornosti Kompetencia je kľúčová. Naši psychológovia majú dosiahnuté najvyššie vzdelanie v jednoodborovej psychológii.
Spokojnosť klientov a referencie Mesačne absolvujeme v priemere 50 sedení, ktoré sú dostupné pre viac ako 1000 zamestnancov našich partnerských organizácií.
Prinášame hodnotu Partnerským organizáciám reportujeme o vplyve našej služby na celkovú psychologickú spokojnosť zamestnancov.

Psychológ do vašej firmy na mesiac zdarma.

Sme oporou

HR oddelenia

  • Posilnenie employer brandinguVýskumy ukazujú, že zamestnanci čoraz viac posudzujú záujem zamestnávateľa o komplexnú stránku ich osobnosti, teda aj psychologický well-being.
  • Znižovanie absencií a fluktuáciePoskytnutím psychologickej expertízy pre interné HR prirodzene regulujeme mieru fluktuácie a absencií zapríčinených psychologickými faktormi (e.g. vyhorenie)

Zamestnancov

  • Priestor diskrétneho poradenstvaZamestnanci s nami otvárajú témy ako napr. strata motivácie alebo závažné udalosti, ktoré nezdieľajú s interným HR, ale zároveň vplývajú na ich pracovný výkon.
  • Redukcia psychickej záťažePoradenstvo preukázateľne zvyšuje mieru vnímaného psychologického bezpečia a redukuje psychickú záťaž a to aj v nečakaných situácia (e.g. pandémia COVID, vojna).

Náš tím odborníkov

Mgr. Juraj Petrík, PhD.
Mgr. Simona Belovičová, PhD.
Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.
Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.

Ako to prebieha

Popularizácia služby prostredníctvom interných kanálov partnerskej spoločnosti.

Zamestnanci sa sami prihlasujú na konzultácie s psychológmi bez zbytočného zaťaženia HR.

Zamestnancovi firmy je poskytnuté sedenie do 3 pracovných dní. Pred prvotným sedením vyplňuje informovaný súhlas za účelom zachovania ochrany osobných údajov a diskrétnosti.

Partnerskej firme priebežne reportujeme o využití služby zamestnancami a sumarizujeme okruhy preberaných tém s psychológmi.

Záverom zamestnanec vypĺňa hodnotiaci dotazník, kde posudzuje účinok konzultácií na riešený problém, ako aj spokojnosť so službou ako takou.

Najčastejšie otázky

Záleží nám na dôkladnom reportovaní dosiahnutých výsledkov. Zamestnanci sú na prvej konzultácií oboznámení s dátami, ktoré vykazujeme partnerskej spoločnosti – teda kto službu využíva + kumulatívny sumár preberaných okruhov tém za všetkých, ktorý v danom kvartáli využili poradenstvo.

Cenové ponuky tvoríme na mieru vzhľadom na počet zamestnancov v danej spoločnosti – minimálny počet zamestnancov partnerskej firmy je 20.

Termín konzultácie si po dohode s psychológom určí zamestnanec sám a to tak, aby mu nezasahovala do bežnej pracovnej d

V súčasnosti poskytujeme všetkým našim zmluvným partnerom konzultácie výlučne online.

Kontaktujte nás

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu s našim špecialistom cez telefón? Pošlite nám vaše kontaktné údaje a ozveme sa vám v najbližšom možnom termíne.