Recruitment a nábor pracovníkov

Čomu sa venujem

Kvalitní zamestnanci predstavujú jeden z kľúčových aspektov pre správne fungovanie organizácie. V časoch, kedy je stále náročnejšie obsadzovať skúsených špecialistov sú pracovní psychológovia z HEADMAP strategickým partnerom pre HR oddelenia. Zameriame sa všetky fázy recruitment náborového procesu od vzniku samotnej pozície po jej úspešné obsadenie.

Headhunting a pasívni kandidáti

Skúsení odborníci si prácu nehľadajú, sú zamestnancami konkurenčných firiem. Týchto kandidátov dokážeme aktívne vyhľadať, osloviť, zaujať a priniesť na pohovor k našim klientom.

Šetrenie nákladov

Namiesto zamestnávania HR špecialistu vieme prevziať náborový proces, a tým šetriť náklady. Zároveň analyzujeme organizačnú kultúru a požiadavky našich klientov do plnej miery.

Efektivita a rýchlosť

Vďaka dlhému pôsobeniu na trhu na obsadzovanie zamestnancov využívame internú databázu kandidátov, obsahujúcu stovky kvalitných kandidátov a to naprieč rôznymi odvetviami.

Moderné technológie a odbornosť

Na recruitment využívame najmodernejšie prístupy s dôrazom na využitie odbornosti našich konzultantov – psychológov. V našom portfóliu sú aj psychometrické nástroje a assessment centrá.

Zýhodnená ponuka prvej spolupráce

Radi začneme hľadať tých správnych odborníkov a to bez akýchkoľvek predplatieb. Zaplatíte nám len za úspešne zamestnaného pracovníka.

Chápeme, že kvalitu nájdeného pracovníka si chcete otestovať. Faktúru zasielame až po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby nami obsadeného pracovníka.

Spolupracujete s recruitment agentúrou prvý krát? Vyskúšajte si našu kvalitu za zníženú odmenu za nového pracovníka do vašej spoločnosti.

Komu sme už pomohli

„Služby HEADMAP našej spoločnosti pomáhajú doplniť zdroj pasívnych kandidátov na vybrané pozície a môžeme sa pochváliť úspešnou spoluprácou na viacerých náročných pozíciách.“

„Pracovní psychológovia z HEADMAP sú skvele prepojení na talenty z biznisu. Lutre niekoľkokrát pomohli s recruitmentom pracovníkov, ktorí sú nie len vysoko motivovaní, ale aj skvelí fit do zvyšku tímu.“

„HEADMAP pre nás zastrešuje end-to-end recruitment procesy. Oceňujem mimoriadne množstvo ušetreného času a schopnosť priniesť kandidátov, ktorých oslovujú naše hodnoty a vízia našej spoločnosti.“

„Jedine so špičkovými ľuďmi dokážeme robiť špičkový servis pre našich klientov. Sme nároční pri výbere nových kolegov. Aj preto spolupracujeme so spoločnosťou HEADMAP, ktorá dokáže flexibilne a efektívne napĺňať naše vysoké očakávania.“

„Ako hlavnú pridanú hodnotu spolupráce s HEADMAP vnímam schopnosť priniesť seniornych kandidátov na pohovory, ktorých by bolo náročné prikálať štandardnou inzerciou“.

Ako postupujeme pri hľadaní zamestnancov

Aktívni zamestnanci

V rámci preberania obsadzovanej pozície realizujeme rozhovory s kľúčovými spolupracovníkmi pre obsadzované pracovné miesto kvôli plnohodnotnému pochopeniu obsahu práce zamestnanca a jeho zaradenia vo firme.

V mene klienta vytvoríme a uverejníme pracovnú ponuku na relevantných pracovných portáloch kvôli prilákaniu aktívnych kandidátov.

Filtrujeme všetkých kandidátov, ktorí sa prihlásili na ponuku práce. Zohľadňujeme kritéria stanovené klientom pri preberaní pozície s dôrazom na čo najprofesionálnejšiu komunikáciu voči kandidátom.

Realizujeme prvé kolá pohovorov, tvoríme komplexné posudky na vhodnosť kandidátov, aby sme vedeli klientom posunúť výber len z tých najlepších uchádzačov.

Šetríme čas organizovaním osobných pohovorov priamo u klienta komunikáciou s kandidátmi o ich dostupnosti a časových možnostiach. Následne pri vyžiadaní klienta, priamo na pohovoroch participujeme alebo poskytujeme spätnú väzbu.

Kandidátom, ktorí v pohovore uspeli komunikujeme pracovnú ponuku. Tým, ktorí neuspeli odmietnutie. Reportujeme počas celého procesu dáta o prihlásených kandidátoch a tým situáciu na pracovnom trhu.

Pasívni zamestnanci

V rámci preberania obsadzovanej pozície realizujeme rozhovory s kľúčovými spolupracovníkmi pre obsadzované pracovné miesto, kvôli plnohodnotnému pochopeniu obsahu práce zamestnanca a jeho zaradenia vo firme.

Aktívne vyhľadávame a oslovujeme vhodných pasívnych kandidátov – tých, ktorí už prácu majú, ale je u nich potenciál byť otvorení voči zmene pôsobiska.

Zastrešujeme celú komunikáciu s pasívnymi kandidátmi. Vzhľadom na naše skúsenosti, dokážeme motivovať kandidátov a negociovať s nimi, aby mali záujem o ďalšie výberové kolá v rámci HR procesu.

Realizujeme prvé kolá pohovorov, tvoríme komplexné posudky na vhodnosť kandidátov, aby sme vedeli klientom posunúť výber len z tých najlepších uchádzačov.

Šetríme čas organizovaním osobných pohovorov priamo u klienta komunikáciou s kandidátmi o ich dostupnosti a časových možnostiach. Následne pri vyžiadaní klienta, priamo na pohovoroch participujeme alebo poskytujeme spätnú väzbu.

Kandidátom, ktorí v pohovore uspeli komunikujeme pracovnú ponuku. Tým, ktorí neuspeli odmietnutie. Reportujeme počas celého procesu dáta o prihlásených kandidátoch a tým situáciu na pracovnom trhu.

Potrebujete obsadiť pracovné pozície?

Prvá konzultácia zdarma!

Kontaktujte nás

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu s našim špecialistom cez telefón? Pošlite nám vaše kontaktné údaje a ozveme sa vám v najbližšom možnom termíne.